poniedziałek, 26 marca 2012

ani słychu?

Półokiem spoglądam na muzik. Jak tu pusto i cicho... Żeby nie było, że mnie nie ma. Spięty za mnie powie.